BEROLIGENDE MIDLER, SOVEPILLER OG SMERTESTILLENDE MEDICIN

 

 

 

 

 

 

Medicinsk Cannabis

Vi følger udviklingen på medicinsk cannabis ganske tæt. Indtil videre udskriver vi IKKE recepter på medicinsk cannabis. Vi opbevarer heller ikke medicinsk cannabis i klinikken.

Beroligende midler og sovepiller

Sundhedsstyrelsen har vedtaget skærpede retningslinjer angående beroligende lægemidler og sovetabletter. Brugen af disse midler er problematisk, bl.a i forhold til bilkørsel og kørekørt, ligesom der ses øget forekomst af fald hos patienter, der indtager disse lægemidler. Der er desuden en vis risiko for tilvænning og afhængighed af stoffet. Ordination medfører ofte indskrænkning eller forbud i brugen af kørekort. Ordination af disse lægemidler sker kun efter personligt fremmøde. Det gælder også ved recpetfornyelser

Receptudskrivelse

Receptudskrivelse kun ved aftalt konsultation med fremmøde i klinikken. Den planlagte behandlingsplan skal overholdes. Det vil sige at der ikke må være øget forbrug i forhold til det aftale. 2 gange årligt, skal der tales om/førsøges udtrapning af lægemidlerne for at se om behandlingen stadig har effekt.

Hvis du er i behandling med ovenstående så bestil tid i god tid, så du ikke står i en akut situation og mangler medicin. Lægevagten må IKKE være behjælpelig med recpetfornyelse.