BEROLIGENDE MIDLER, SOVEPILLER OG SMERTESTILLENDE MEDICIN

Medicinsk Cannabis

Vi følger udviklingen på medicisnk cannabis ganske tæt. Indtil videre udskriver vi IKKE recepter på medicinsk cannabis. Vi opbevarer heller ikke medicinsk cannabis i klinikken.

Beroligende midler og sovepiller

Sundhedsstyrelsen har vedtaget skærpede retningslinjer angående beroligende lægemidler og sovetabletter. Brugen af disse midler er problematisk, bl.a i forhold til bilkørsel og kørekørt, ligesom der ses øget forekomst af fald hos patienter, der imndtager disse lægemidler. Der er desuden en vis risiko for tilvænning og afhængighed af stoffet. Ordination medfører indskrænkning i brugen af kørekort, og der vil være kørselsforbud i opstart (2 uger) af behandling med længevarnede depotppræperater, mens der vil være vedvarende kørselsforbud ved behandling med korttidsvirkende stærke smertestillende midler. Ordination af disse lægemidler sker kun efter personligt fremmøde. 

Receptudskrivelse

Receptudskrivelse kun ved aftalt konsultation med fremmøde i klinikken. Den planlagte behandlingsplan skal overholdes. Det vil sige at der ikke må være øget forbrug i forhold til det aftale. 2 gange årligt, skal der tales om/førsøges udtrapning af lægemidlerne for at se om behandlingen stadig har effekt.

Hvis du er i behandling med ovenstående så bestil tid i god tid, så du ike står i en akut situation og mangler medicin. Lægevagten kan IKKE være behjælpelig med recpetfornyelse.